Bestyrelsen

Formand

 
Tonny Vinding Møller                                               
Teglgårdsvej 86
DK-5500  Middelfart
Telefon +45 4017 1877
Email tvm@golan.dk
   
Kasserer                                                                          
Bent Frandsen   
Havnegade 20, 2. th.
DK-5500 Middelfart
Telefon +45 2760 0600
Email bent@fueltech.dk
   
Inspektør  
Michael Nielsen
Endelavevej 4
DK-5500  Middelfart
Telefon +45 2321 2123
Email michaelgeorg1963@gmail.com
   
Sekretær  
Jørgen Olsen
Grønnegade 4, 1. tv.
DK-5500 Middelfart
Telefon +45 2540 6619
Email olsen@etgodtvalg.dk